Inspiracje... nauka, wiedza, doświadczenie

Inspiracje... nauka, wiedza, doświadczenie

Depresja – przyczyna czy skutek otyłości?

Otyłość stanowi ważny problem zdrowia publicznego zarówno z powodu stałego wzrostu jej występowania, jak i kosztów leczenia jej powikłań. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na psychologiczne skutki otyłości, takie jak obniżona samoocena, brak akceptacji...

czytaj dalej

Depresja – przyczyna czy skutek otyłości?

Otyłość stanowi ważny problem zdrowia publicznego zarówno z powodu stałego wzrostu jej występowania, jak i kosztów leczenia jej powikłań. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na psychologiczne skutki otyłości, takie jak obniżona samoocena, brak akceptacji...

czytaj dalej

Depresja – przyczyna czy skutek otyłości?

Otyłość stanowi ważny problem zdrowia publicznego zarówno z powodu stałego wzrostu jej występowania, jak i kosztów leczenia jej powikłań. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na psychologiczne skutki otyłości, takie jak obniżona samoocena, brak akceptacji...

czytaj dalej

Depresja – przyczyna czy skutek otyłości?

Otyłość stanowi ważny problem zdrowia publicznego zarówno z powodu stałego wzrostu jej występowania, jak i kosztów leczenia jej powikłań. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na psychologiczne skutki otyłości, takie jak obniżona samoocena, brak akceptacji...

czytaj dalej