Skala depresji Becka, tzw. Test BECKA – jest to skala samooceny i służy do przesiewowego rozpoznawania u siebie objawów depresji. Jednakże jest to tylko narzędzie pomocnicze, nie zastępuje ono badania lekarskiego – depresja może zostać zdiagnozowana jedynie przez lekarza. Wynik testu może być dobrą wskazówką, jeśli podczas wypełniania udzielimy uczciwe odpowiedzi – sobie samemu przecież.

Ocena powinna dotyczyć samopoczucia w wybranym okresie czasu: ostatniego tygodnia lub ostatniego miesiąca (należy przy udzielaniu odpowiedzi stosować jednakową miarę czasu).


 

Pytanie nr 1

 
 
 
 

Pytanie nr 2

 
 
 
 

Pytanie nr 3

 
 
 
 

Pytanie nr 4

 
 
 
 

Pytanie nr 5

 
 
 
 

Pytanie nr 6

 
 
 
 

Pytanie nr 7

 
 
 
 

Pytanie nr 8

 
 
 
 

Pytanie nr 9

 
 
 
 

Pytanie nr 10

 
 
 
 

Pytanie nr 11

 
 
 
 

Pytanie nr 12

 
 
 
 

Pytanie nr 13

 
 
 
 

Pytanie nr 14

 
 
 
 

Pytanie nr 15

 
 
 
 

Pytanie nr 16

 
 
 
 

Pytanie nr 17

 
 
 
 

Pytanie nr 18

 
 
 
 

Pytanie nr 19

 
 
 
 

Pytanie nr 20

 
 
 
 

Pytanie nr 21